-7%

SSD 160GB

1,500,000 1,400,000

Bảo hành 1 Tháng