-4%

SSD 128GB

1,200,000 1,150,000

Bảo hành : 1 Tháng