ổ cứng PC

ổ cứng PC

 Ổ CỨNG PC
HDD 250gb 450000 1 tháng
HDD 500gb 1150000 1 năm
HDD 1TB 1500000 1 năm
HDD 2TB 1700000 1 năm
Danh mục: