LCD các loại

LCD các loại

THAY LCD
LCD 14 inch led mỏng  cũ 700,000 1 Tháng
LCD 14 inch led  dày  cũ 700,000 1 Tháng
LCD 14 inch led mỏng  mới 1,050,000 12 Tháng
LCD 14 inch led  dày  mới 990,000 12 Tháng
LCD 15 inch led mỏng  cũ 750,000 1 Tháng
LCD 15 inch led  dày  cũ 750,000 1 Tháng
LCD 15 inch led mỏng  mới 1,112,000 12 Tháng
LCD 15 inch led  dày  mới 1,060,000 12 Tháng
LCD 14.1 inch /15.4 inch cũ giá từ 700K-1100K call 1 Tháng
LCD 10.1 inch cũ call 1 Tháng
LCD 10.1 inch mới call 12 Tháng
Browse Wishlist
Danh mục: